پلوپز دیجیتال کاخلر

4/700/000 تومان

  • دیگ آلومینیومی 5 لیتری جدا شونده
  • پخت تاخیری تا 24 ساعت
  • دارای 20 برنامه پخت
  • مناسب برای 10 نفر
پلوپز دیجیتال کاخلر
مقایسه