جاروسطلی جنرال فیت مدل پرستو ۵۳۰۰

7/500/000 تومان

نوع موتور:دو پروانه خاک T.S.J
سیستم کنترل مکش:کنتـرل مکش تک دور
نشـان استـانــدارد:گریــد مصرف انرژی A
نشــانگر پر شدن مخـــزن:ندارد
حجم مخزن:21 لیتر
قابلیت استفاده از کیسه دائمی و یکبارمصرف:دارد
جاروسطلی جنرال فیت مدل پرستو ۵۳۰۰
مقایسه